VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Bordetella pertussis
Kategorier: Hemolyserande; huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den belgiske mikrobiologen Jules Bordet (1870-1961), som först isolerade B. pertussis.
Artepitet: allvarlig hosta (kikhosta).
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Betaproteobacteria
Ordning
Burkholderiales
Familj
Alcaligenaceae 
Genus
Bordetella
Typstam: 18-232 = ATCC 9797 = CCUG 30873 = NCTC 10739
Makromorfologi (lukt):
   
Bildar små nålsticksliknande vita glänsande kolonier (ca 1 mm i diameter), som ger hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Små orörliga kockoida stavar (0,2-0,5 x 0,5-1 µm), som uppträder enskilt, i par eller mer sällan i kedjor.
Gram +/Gram -:
 
G-
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Ureas -
Biokemiska tester: Citrat +
Fermentation av kolhydrater: Bordetella spp. fermenterar ej kolhydrater.
Spec. egenskaper: Optimal tillväxttemperatur: 35-37 °C.
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
MänniskaKikhostaRinnande näsa, nysningar, hosta (som övergår i kikningar) och feber. Vuxna får mildare symptom än barn.
Virulensfaktorer: Filamentöst hemagglutinin, som förankrar bakterien till cilier. Sedan produceras ett trakealt cytotoxin, som inhiberar ciliernas rörelse. Lipopolysackarid (LPS), som är ett endotoxin. Pertussis toxin (PT), som är ett AB5-typ exotoxin, hjälper bakterien att kolonisera luftvägar. PT utsöndras med hjälp av ett typ IV sekretionssystem.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_002929 Tohama 1 4 086 189 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U04950 (T) 1464 

Taxonomi/fylogeni:
 
Åtta arter har beskrivits inom släktet Bordetella. De fyra arterna, som beskrivs på VetBact, är mycket närbesläktade.
Kommentar:B. pertussis sprids lätt vid hosta och inkubationstiden är 1-2 veckor.
Uppdaterad:2023-03-22

Aktuellt

Mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi

För ca 2 år sedan revide­ra­des mykoplasmernas taxonomi på VetBact, eftersom en forskargrupp hade föreslagit att 5 nya genus (släkten) skulle införas tillsammans med släktet Mycoplasma. Detta fick också konsekvenser för högre taxa inom det fylum, som då kallades Tenericutes. Nu har en annan grupp av forskare föreslagit att de nya namnen ska förkastas.

Publicerad 2023-10-03. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet