VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Pasteurella caballi
Kategori: I normalfloran
Etymologi: Genusnamn: Uppkallad efter Louis Pasteur.
Artepitet: från en häst.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pasteurellales
Familj
Pasteurellaceae 
Genus
Pasteurella
Typstam: 83851 = ATCC 49197 = CCUG 28833.
Makromorfologi (lukt): Små grågula kolonier (1-1,5 mm i diameter), som ej ger hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Orörliga stavar (0,8-1,0 x 1,3-1,9 µm), som uppträder enskilt eller i par,
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:-/+
Andra enzymer: Eskulinas -, ornitindekarboxylas +, tryptofanas -, ureas -
Biokemiska tester: Citrat -, metylrött - (d.v.s. har ej blandad syrafermentation), Voges-Proskauer -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
+
maltose
?
L-rhamnose
?
sucrose
+
L-arabinose
?
cellobiose
-
D-mannitol
?
salicin
-
trehalose
-
glycerol
?
inulin
-
raffinose
?
D-sorbitol
?
starch
-
Övriga kolhydrater: Dulcitol -, D-fruktos +, D-galaktos +, D-mannos +.
Gasbildning: D-Glukos +.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Är en opportunist, som tillhör normalfloran i övre luftvägar. Kan ge luftvägsinfektioner. Sårinfektion hos människa har rapporterats.
Värddjur: Häst, gris, människa
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AY362918 ATCC 49197T 1 362  

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 15 arter finns beskrivna inom genus Pasteurella, men släktskapet mellan medlemmar inom de närbesläktade släktena Actinobacillus, Haemophilus, Mannheimia och Pasteurella är mycket osäker eftersom de olika släktena inte bildar monofyletiska kluster.
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet