VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Francisella noatunensis subsp. noatunensis
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den amerikanska bakteriologen Edward Francis, som har studerat tularemi.
Artepitet: tillhör kusten/havet.
Betydelse:Bakterien orsakar ett växande problem i länder där man odlar torsk, t.ex. Norge. Bakterien har också isolerats från vild torsk fångad i svenska vatten.
  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Francisella piscicida, Francisella philomiragia subsp. noatunensis
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Thiotrichales
Familj
Francisellaceae 
Genus
Francisella
Typstam: 2005/50/F292-6C
Makromorfologi (lukt):
   
Mikromorfologi: Kockoida eller korta orörliga stavar.
Gram +/Gram -:G- (svag reaktion)
Metabolism: Strikt aerob
Katalas/Oxidas:+/
Spec. egenskaper: Optimal temperatur: 22°C, men växer vid 10-30°C.
Sjukdom:Kronisk granulomatös sjukdom
Värddjur: Atlantisk torsk (Gadus morhua).
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
EF490212 2005/09/481 1416  

Taxonomi/fylogeni:
 
Sex arter har beskrivits inom genus Francisella och detta genus är besläktat med Coxiella spp. och Legionella spp.
Referens(er): Nr 77
Uppdaterad:2023-03-29

Aktuellt

Mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi

För ca 2 år sedan revide­ra­des mykoplasmernas taxonomi på VetBact, eftersom en forskargrupp hade föreslagit att 5 nya genus (släkten) skulle införas tillsammans med släktet Mycoplasma. Detta fick också konsekvenser för högre taxa inom det fylum, som då kallades Tenericutes. Nu har en annan grupp av forskare föreslagit att de nya namnen ska förkastas.

Publicerad 2023-10-03. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet