Art/Underart: Brucella ceti
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter Sir David Bruce, som först identifierade organismen, som orsakar brucellos.
Artepitet: från ett stort havsdjur.
Betydelse:Brucella spp. har isolerats från marina däggdjur. Betydelsen B. ceti i Sverige är okänd.
  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Brucella cetaceae
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Alphaproteobacteria
Ordning
Hyphomicrobiales
Familj
Brucellaceae 
Genus
Brucella
Typstam: BCCN 94-74 = NCTC 12891
Makromorfologi (lukt): Små icke-hemolytiska glänsande och blekt honungsfärgade kolonier (0,5-1,0 mm i diameter), som är konvexa och circulära.
Mikromorfologi: Orörliga kockoida eller korta stavar (0,5-0,7 x 0,6-1,5), som uppträder enskilt eller, mindre vanligt, i par, korta kedjor eller i små grupper.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Tryptofanas -, Ureas +
Biokemiska tester: H2S -, Voges-Proskauer -
Fermentation av kolhydrater: De flesta Brucella spp. bildar ej syra genom fermentation av kolhydrater.
Spec. egenskaper: Optimal tillväxttemperatur: 37 °C, men växt kan ske mellan 20 and 40 °C.
Specialmedia:
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Marina däggdjur såsom delfiner, tumlare och valarBrucellosAbort, placentit (infektion i moderkakan), epididymit (bitestikel infektion), meningit (hjärnhinneinflammation), subkutan bölder och diskospondylit (inflammation mellan ryggradskotor).
Oftast symtomlösa bärare
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AM158982 NCTC 12891T 1 430  

Taxonomi/fylogeni:
Brucella ceti  
Man har beskrivit 25 arter inom släktet Brucella och detta släkte är närmast besläktat med genus Bartonella. Ur fylogenetisk synvinkel representerar B. abortus, B. canis, B. ceti, B. melitensis, B. neotome, B. ovis, B. pinnipedialis och B. suis samma art (B. melitensis), men på grund av olika värddjurspecificitet har man ändå valt att placera dem inom olika arter.
Referens(er): Nr 101
Uppdaterad:2023-03-22

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet