VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Borrelia coriaceae
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den franske bakteriologen Amédée Borrel (1867-1936).
Artepitet: av läder (syftar på vektorn).
Betydelse:Borrelia coriaceae har ingen klinisk betydelse i Skandinavien.
  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetota
Klass
Spirochaetia
Ordning
Spirochaetales
Familj
Spirochaetaceae 
Genus
Borrelia
Typstam: Co53 = ATCC 43381.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Borrelia spp. har en plan "flat-vågsmorfologi".
Gram +/Gram -:G-, men svår att gramfärga.
Metabolism: Mikroaerofil.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Vektor: Mjuk fästing (Ornithodoros dugesi).
Sjukdom:Anses orsaka epizootisk bovin abort i USA.
Värddjur: Nötkreatur och hjortdjur.
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U42286 Co53T 1519  

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 40 arter har beskrivits inom genus Borrelia och de arter, som finns med på VetBact bildar två monofyletiska kluster. Se Fig. 234:1.
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet