VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Staphylococcus chromogenes
Etymologi: Genusnamn: Vindruvsklase-liknande kocker (coccus betyder korn eller bär).
Artepitet: färgproducerande.
Betydelse:Morbiditeten kan vara relativt hög i vissa besättningar.
  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Bacillales
Familj
Staphylococcaceae 
Genus
Staphylococcus
Typstam: 1462 = ATCC 43764 = CCUG 4319 = NCTC 10530.
Makromorfologi (lukt):
 
Stora blänkande och smöraktiga kolonier. Kolonierna hemolyserar inte blod.
Mikromorfologi: Orörliga kocker (0,8-1 µm i diameter), som uppträder enskilt, i par, i grupper om 4 eller i kluster.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativa anaerob.
Katalas/Oxidas:+/?
Andra enzymer: Koagulas -
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Subklinisk mastit
Värddjur: Mjölkkor
Sjukdomsbild:
Diagnostik:MALDI-TOF
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
D83360 ATCC 43764T1475  

Taxonomi/fylogeni:
Kommentar:Koagulaspositiva stammar av S. chromogenes har isolerats och dessa kan förväxlas med S. aureus subsp. aureus.
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet