VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mannheimia haemolytica
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: Efter den tyske mikrobiologen Walter Mannheim.
Artepitet: hemolyserande.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Pasteurella haemolytica, biotype A
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pasteurellales
Familj
Pasteurellaceae 
Genus
Mannheimia
Typstam: J.A. Watt 1266A&B = ATCC 33396 = CCUG 408 och 12392 = NCTC 9380.
Makromorfologi (lukt):
     
     
Medelstora gråaktiga kolonier (2-3 mm i diameter). Ger fullständig hemolys på hästblodagar, som är lättare att se om kolonierna avlägsnas. Hemolysen syns tydligare på nötblodagar.
Mikromorfologi: Orörlig liten stav
Gram +/Gram -:
     
G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:(+)/(+)
Andra enzymer: Tryptofanas -, ornitindekarboxylas -, ureas -.
Biokemiska tester: Citrat -, metylrött -, Voges-Proskauer -, vätesulfid (H2S) -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
v
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
?
D-mannitol
+
salicin
?
trehalose
-
glycerol
v
inulin
-
raffinose
+
D-sorbitol
+
starch
?
Övriga kolhydrater: Adonitol -, dextrin +, D-fruktos +, D-fukos -, D-galaktos +, D-glykogen -, mannos -, D-melezitos -, D-melibios -, D-ribos +, L-sorbos -, xylitol -, D-xylos +.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Mannheimia haemolytica  
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
FårAkut pneumoni (lunginflammation), sepsis och mastitLunginflammation ofta sekundärt efter infektion av virus eller Mycoplasma. Sepsis drabbar framförallt unga lamm (<3 mån). Tackor kan drabbas av nekrotiserande (vävnadsdöd) mastit
NötkreaturPneumoni (lunginflammation, Mannheimios)Svårartad bronkopneumoni, feber, anorexi, seröst näsutflöde och pleurit. Drabbar framförallt unga nötkreatur.
Virulensfaktorer: Adhesiner (två membranproteiner OmpA och Lpp1), kapsel, endotoxin (toxiskt för bovina endotelceller) och leukotoxin (porbildande cytolysin), som har en kraftig effekt på neutrofiler från idisslare vilket leder till celldöd.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP005972.1 D153 2 681 844 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF060699 NCTC 9380T 1 504 

Taxonomi/fylogeni:
 
Sex arter finns beskrivna inom genus Mannheimia. Släktskapet mellan medlemmar inom de närbesläktade släktena Actinobacillus, Haemophilus och Pasteurella är mycket osäker eftersom de olika släktena inte bildar monofyletiska kluster.
Referens(er): Nr 108
Uppdaterad:2022-11-16

Aktuellt

Nya namn på bakteriella fyla

Den taxonomiska kategorin fylum har tidigare inte reglerats av International Code of Nomencla­ture of Prokaryotes (ICNP), men nu har man ändrat på det och bestämt att man ska revidera namnen av bakteriella fyla. Alla fyla ska skrivas med kursiv stil (vilket har gjorts på VetBact även tidigare) och ha ändelse -ota.

Publicerad 2023-03-01. Läs mer...
Klamydiernas taxonomi

Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare upp­delade i två genus Chlamydia och Chla­my­do­phila. Skillna­derna mel­lan des­sa två genus var dock inte så stora och många forskar­grupper har inte accepterat denna upp­delning. Därför har genus Clamydophila återförts till genus Chlamydia och denna ändring har nu införts i VetBact.

Publicerad 2023-03-15. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet