VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Personer som bidragit 2010-2012

Följande personer har i betydande omfattning bidragit till VetBact under åren 2010-2012

 • Lennart Melin (SVA)
 • Erik Eriksson (SVA)
 • Ingrid Hansson (SVA)
 • Marianne Eklund (SVA)
 • Maria Nilsson-Öst (SVA)
 • Charlotta Fasth (SVA)
 • Anna Eriksson (SVA)
 • Fereshteh Banihashem (SVA)
 • Helén Mönnig (SVA)
 • Karin Söderqvist (BVF, SLU)
 • Claes Fellström (KV, SLU)

Publicerad: 2017-11-08, uppdaterad: 2023-05-07.


Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet