VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Leptospira borgpetersenii
Kategorier: Zoonotisk; rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: tunn helix (spiral).
Artepitet: uppkallad efter den danske mikrobiologen C. Borg-Petersen.
Betydelse:Leptospiros anses vara den mest spridda zoonotiska infektionen i naturen.
  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetes
Klass
Spirochaetia
Ordning
Spirochaetales
Familj
Leptospiraceae 
Genus
Leptospira
Typstam: Veldrat Bataviae 46 = ATCC 43292.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi:
   
"Sytrådstunna" (0,1 x 6-12 µm), spiralformade och med en krok i varje ända. Rörlig och har två periplasmatiska flageller.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:+/+
Fermentation av kolhydrater: Fermenterar ej kolhydrater.
Spec. egenskaper: Generationstid: 6-8 tim.
Sjukdom:Leptospiros, som är en zoonos.
Värddjur: Människa m.fl.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_008510 och NC_008511 JB197 3 876 235 2c + 0 
Krom. I (3 576 473 bp) resp. krom. II (299 762 bp).

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AM050569 VLA Weybridge 1318 
Två rRNA-gener i krom. I och inget i krom. II.

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 25 olika arter har beskrivits inom släktet Leptospira. L. borgpetersenii är närbesläktad med L. santarosai och L. weilii. Se det fylogenetiska trädet (Fig. 116:3).
Bestämmelser: Leptospiros är anmälningspliktig i Sverige.
Kommentar:Finns olika serovarer och ur klinisk synvinkel är serovartillhörighet viktigare än arttillhörighet eftersom patogeniciteten är knuten till serovar snarare än art och olika arter kan höra till samma serovar.
Referens(er): Nr 109
Länk: The Leptospirosis Information Center
Uppdaterad:2021-12-02

Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet