VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Chlamydia trachomatis
Kategori: Huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genusnamn: en kloak.
Artepitet: från trakom.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Chlamydiota
Klass
Chlamydiia
Ordning
Chlamydiales
Familj
Chlamydiaceae 
Genus
Chlamydia
Typstam: A/Har-13 (Trachoma type A strain HAR-13) = ATCC VR-571B.
Makromorfologi (lukt): Växer endast intracellulärt och kan alltså ej odlas på artificiella substrat.
Mikromorfologi: Utanför värdcellen: infektiösa elementarkroppar (0,2-0,3 µm).
I värdcellen: icke-infektiösa retikulärkroppar (0,8-1,0 µm). C. trachomatis är orörlig.
Gram +/Gram -:G-, svår att gramfärga.
Metabolism: Aeroba, men medlemmar av familjen Chlamydiaceae har endast begränsade resurser att syntetisera sitt eget ATP. De kan därför ta upp ATP från värdcellen.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Artrit, konjunktivit, pneumoni, genitalinfektion (STD), trakom.
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
MänniskaKlamydia*Genital infektioner; Non-gonococcal uretrit (urinrörsinfektion), Salpingit (äggledarinfektion), Cervicit (livmoderinfektion), Epididymit (bitestikelinfektion)
*Ögonsjukdommar; Trakom (kronisk infektion i ögats bindhinna), Konjunktivit hos spädbarn
*Luftvägssjukdommar hos spädbarn
*Proktit (inflammation i mukosan i rektum)
*Lymphogranuloma venerum (genitalinfektion)
*Arthrit (ledinflammation)
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_007429 A/HAR-13T 1 044 459 1c + 1c 
Sex stammar har sekvenserats och 0-1 plasmider har hittats hos dessa stammar.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
D89067 HAR-13T 1 548 

Taxonomi/fylogeni:
 
Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare (1999) uppdelade i två genus Chlamydia och Chlamydophila. Skillnaderna mellan dessa två genus var dock inte så stora och många forskargrupper har inte accepterat denna uppdelning. Därför har genus Clamydophila återförts (2015) till genus Chlamydia. Se referenserna nedan.
Kommentar:Obligat intracellulär. Cellhöljet innehåller cysteinrika proteiner och bara lite peptidoglykan.
Referens(er): Nr 68, 140, 177
Länkar: The comprehensive reference and education wiki on Chlamydia and the Chlamydiales, Klamydia-föreläsning
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet