VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Streptococcus pyogenes
Kategorier: Hemolyserande; huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genusnamn: vriden (som en kedja) kock (coccus betyder eg. bär eller korn)
Artepitet: varproducerande
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Lactobacillales
Familj
Streptococcaceae 
Genus
Streptococcus
Typstam: ATCC 12344 = CCUG 4207 och 12701 = NCTC 8198.
Makromorfologi (lukt): Små (ca 1 mm i diameter) halvgenomskinliga kolonier efter 24 timmars inkubering vid 37 °C på blodagar. Ger (klar) beta-hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Orörliga kocker (0,5-1,0 µm i diameter) i korta kedjor. Uppträder också parvis.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Syretolerant
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Eskulinas v, hippurikas -, Koagulas -, uraes -
Biokemiska tester: Voges-Proskauer -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
+
maltose
+
L-rhamnose
?
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
?
D-mannitol
-
salicin
+
trehalose
+
glycerol
?
inulin
-
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
?
Andra kolhydrater: amygdalin -, ribos -
Spec. egenskaper: Optimal tillväxttemperatur: 37 °C.
Sjukdom:Halsfluss, scharlakansfeber, impetigo (= svinkoppor) mm på människa. Kan ge mastit på nötkreatur.
Värddjur: Människa, (nötkreatur)
Sjukdomsbild:
Virulensfaktorer: Kapsel (bestående av hyaluronsyra), invasiner,toxiner mm.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_006086 M6 MGAS10394 1 899 877  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AB002521 ATCC 12344T 1 393 

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 100 arter har beskrivit inom genus Streptococcus. Många arter inom genus Enterococcus har tidigare klassificerats som streptokocker och de är alltså närbesläktade. S. pyogenes är nära besläktad med S. canis.
Kommentar:Tillhör Lancefield's grupp A streptokocker.
Vissa speciellt aggresiva stammar av S. pyogenes kallas i kvällspressen ibland för "mördarbakterier".
Staphylococcus aureus orsakar också impetigo hos människa.
Uppdaterad:2023-03-08

Aktuellt

Mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi

För ca 2 år sedan revide­ra­des mykoplasmernas taxonomi på VetBact, eftersom en forskargrupp hade föreslagit att 5 nya genus (släkten) skulle införas tillsammans med släktet Mycoplasma. Detta fick också konsekvenser för högre taxa inom det fylum, som då kallades Tenericutes. Nu har en annan grupp av forskare föreslagit att de nya namnen ska förkastas.

Publicerad 2023-10-03. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet