VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Streptococcus canis
Kategorier: Zoonotisk; hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: vriden (som en kedja) kock (coccus betyder eg. bär eller korn).
Artepitet: från en hund.
Betydelse:S. canis isoleras oftast från hund och katt men kan också orsaka mastit hos kor. Bakterien ger i vissa besättningar sporadiska fall av mastit men kan också orsaka utbrott av mastit genom smittspridning mellan kor vid mjölkning.
  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Lactobacillales
Familj
Streptococcaceae 
Genus
Streptococcus
Typstam: STR-T1 = ATCC 43496 = CCUG 27661
Makromorfologi (lukt):
     
 
Små β-hemolytiska kolonier (1 mm i diameter) efter 24 timmars inkubering vid 37 °C på blodagar.
Mikromorfologi: Kocker som föreligger i par eller korta kedjor.
Gram +/Gram -:
 
G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:-/
Andra enzymer: Eskulinas +, β-galaktosidas +, hippurikas -, hyaluronidas -, ureas -.
Biokemiska tester: Voges-Proskauer -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
+
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
+
D-mannitol
-
salicin
+
trehalose
(-)
glycerol
w
inulin
-
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
+
Andra kolhydrater: amygdalin -, ribos +
Mikrobiologiska tester:

  
CAMP-negativ
Spec. egenskaper:
Sjukdom:
 
Hund, katt och råtta: opportunistiska infektioner, t.ex. abscesser, lymfadenit, mastit, prostatit, pyoderma och pyometra.
ko: mastit.
Värddjur: Hund, nötkreatur, katt och råtta.
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
DQ303184 ATCC 43496T 1 462  

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 100 arter har beskrivit inom genus Streptococcus. Många arter inom genus Enterococcus har tidigare klassificerats som streptokocker och de är alltså närbesläktade. S. canis är nära besläktad med S. pyogenes.
Kommentar:Tillhör Lancefield's grupp G streptokocker.
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet