VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Metamycoplasma hyosynoviae
Etymologi: Genus namn: bredvid Mycoplasma (svampform).
Artepitet: från ledvätska av gris.
Betydelse:Förekommer över hela världen.
  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Mycoplasma hyosynoviae
Taxonomi:
Fylum
Mycoplasmatota
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmoidales
Familj
Metamycoplasmataceae 
Genus
Metamycoplasma
Typstam: S16 = ATCC 25591 = NCTC 10167.
Makromorfologi (lukt): Bildar små typiska kolonier med en nippel (ser ut som ett stekt ägg), som kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Cellerna är kockoida till filamentösa.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaeroba. Energikälla: glukos (sänker pH).
Katalas/Oxidas:?/-
Andra enzymer: Ureas -
Fermentation av kolhydrater: Glukos +
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg. Optimal tillväxttemperatur: 37 °C.
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Gris (10-30 veckors ålder)PolyartritPolyartrit (inflammation i flera leder samtidigt) orsakad av M. hyosynoviae är självbegränsande och orsakar övergående förlamning.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U26730 S16T 1499  

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 25 arter har beskrivits inom släktet Metamycoplasma.

Observer att bokstaven M i det fylogenetiska trädet (Fig. 216:1) kan betyda Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.

Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införts i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 164
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet