VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Metamycoplasma hyosynoviae
Etymologi: Genus namn: bredvid Mycoplasma (svampform).
Artepitet: från ledvätska av gris.
Betydelse:Förekommer över hela världen.
  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Mycoplasma hyosynoviae
Taxonomi:
Fylum
Mycoplasmatota
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmoidales
Familj
Metamycoplasmataceae 
Genus
Metamycoplasma
Typstam: S16 = ATCC 25591 = NCTC 10167.
Makromorfologi (lukt): Bildar små typiska kolonier med en nippel (ser ut som ett stekt ägg), som kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Cellerna är kockoida till filamentösa.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaeroba. Energikälla: glukos (sänker pH).
Katalas/Oxidas:?/-
Andra enzymer: Ureas -
Fermentation av kolhydrater: Glukos +
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg. Optimal tillväxttemperatur: 37 °C.
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Gris (10-30 veckors ålder)PolyartritPolyartrit (inflammation i flera leder samtidigt) orsakad av M. hyosynoviae är självbegränsande och orsakar övergående förlamning.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U26730 S16T 1499  

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 25 arter har beskrivits inom släktet Metamycoplasma.

Observer att bokstaven M i det fylogenetiska trädet (Fig. 216:1) kan betyda Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.

Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införts i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 164
Uppdaterad:2023-03-15

Aktuellt

Mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi

För ca 2 år sedan revide­ra­des mykoplasmernas taxonomi på VetBact, eftersom en forskargrupp hade föreslagit att 5 nya genus (släkten) skulle införas tillsammans med släktet Mycoplasma. Detta fick också konsekvenser för högre taxa inom det fylum, som då kallades Tenericutes. Nu har en annan grupp av forskare föreslagit att de nya namnen ska förkastas.

Publicerad 2023-10-03. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet