Art/Underart: Mycoplasma leachii
Etymologi: Genus namn: svampform.
Artepitet: namngiven för att hedra Dr. R. H. Leach, som först karakteräriserade detta taxon.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Mycoplasma sp. bovine group 7 of Leach.
Taxonomi:
Fylum
Mycoplasmatota
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmatales
Familj
Mycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasma
Typstam: PG50 = NCTC 10133.
Makromorfologi (lukt): Bildar små och mycket typiska kolonier med en nippel (ser ut som ett stekt ägg), som kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Mycket små och pleomorfa. Orörlig.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob. Energikälla: glukos (sänker pH).
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:Polyartrit (ledinflammation i flera leder), mastit (ljuverinflammation), kastning (spontan abort) och pneumoni (lunginflammation).
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
NötkreaturPolyartrit (ledinflammation i flera leder), mastit (ljuverinflammation), kastning (spontan abort) och pneumoni (lunginflammation).Svullna leder, feber och nedsatt allmäntillstånd.
Får och getÄven små idisslare kan drabbas av denna sjukdom.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U26054 PG50T 1524 

Taxonomi/fylogeni:
Mycoplasma leachii  
Sju arter har beskrivits inom det reviderade släktet Mycoplasma till vilket Mycoplasma leachii hör. Två av dessa arter är uppdelade i fyra underarter. Dessa arter och underarter tillhör den s.k. mycoides-gruppen, som är nära besläktade med mollikuter inom släktet Spiroplasma. Detta släkte innehåller många växtpatogener. Se det fylogenetiska trädet (Fig. 229:1). Observera att det bara är för mycoides-gruppens mollicuter som bokstaven M står för Mycoplasma. För de andra arterna betyder M: Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.
Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införts i VetBact. För några mollikuter (mykoplasmer) har dock namnen inte ändrats och det gäller medlemmar av mycoides-gruppen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 164
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet