VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycoplasma leachii
Etymologi: Genus namn: svampform.
Artepitet: namngiven för att hedra Dr. R. H. Leach, som först karakteräriserade detta taxon.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Mycoplasma sp. bovine group 7 of Leach.
Taxonomi:
Fylum
Mycoplasmatota
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmatales
Familj
Mycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasma
Typstam: PG50 = NCTC 10133.
Makromorfologi (lukt): Bildar små och mycket typiska kolonier med en nippel (ser ut som ett stekt ägg), som kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Mycket små och pleomorfa. Orörlig.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob. Energikälla: glukos (sänker pH).
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Polyartrit (ledinflammation i flera leder), mastit (ljuverinflammation), kastning (spontan abort) och pneumoni (lunginflammation).
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
NötkreaturPolyartrit (ledinflammation i flera leder), mastit (ljuverinflammation), kastning (spontan abort) och pneumoni (lunginflammation).Svullna leder, feber och nedsatt allmäntillstånd.
Får och getÄven små idisslare kan drabbas av denna sjukdom.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U26054 PG50T 1524 

Taxonomi/fylogeni:
 
Sju arter har beskrivits inom det reviderade släktet Mycoplasma till vilket Mycoplasma leachii hör. Två av dessa arter är uppdelade i fyra underarter. Dessa arter och underarter tillhör den s.k. mycoides-gruppen, som är nära besläktade med mollikuter inom släktet Spiroplasma. Detta släkte innehåller många växtpatogener. Se det fylogenetiska trädet (Fig. 229:1). Observera att det bara är för mycoides-gruppens mollicuter som bokstaven M står för Mycoplasma. För de andra arterna betyder M: Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.
Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införts i VetBact. För några mollikuter (mykoplasmer) har dock namnen inte ändrats och det gäller medlemmar av mycoides-gruppen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 164
Uppdaterad:2023-03-15

Aktuellt

Mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi

För ca 2 år sedan revide­ra­des mykoplasmernas taxonomi på VetBact, eftersom en forskargrupp hade föreslagit att 5 nya genus (släkten) skulle införas tillsammans med släktet Mycoplasma. Detta fick också konsekvenser för högre taxa inom det fylum, som då kallades Tenericutes. Nu har en annan grupp av forskare föreslagit att de nya namnen ska förkastas.

Publicerad 2023-10-03. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet