VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Clostridioides difficile
Kategorier: Sporbildande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: en organism, som liknar medlemmar av släktet Clostridium.
Artepitet: svår (syftar på att den är svår att isolera).
Betydelse:Nosokomiala tarminfektioner orsakade av C. difficile i samband med antibiotikabehandling av människa har på senare tid uppmärksammats i media (jan. 2009). C. difficile och calicivirus är de två vanligaste nosokomiala tarmpatogenerna hos människa. En speciellt aggressiv stam (ribotyp 027 eller O27) av C. difficile har nyligen påvisats hos patienter i Sverige (januari 2014). Denna stam är resistent mot fluoroquinoloner (gyrashämmare).
  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Clostridium difficile
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Clostridia
Ordning
Clostridiales
Familj
Clostridiaceae 
Genus
Clostridioides
Typstam: AS 1.2184 = ATCC 9689 = CCUG 4938 = NCTC 11209.
Makromorfologi (lukt):
 
De stora kolonierna (2-5 mm i diameter) har oregelbunden kant och fluorescerar i grön-gult under UV-ljus. Luktar hästgödsel. Ger ingen hemolys på FAA-plattor.
Mikromorfologi: Stora rörliga stavar (0,5-1,9 x 3,0 - 16,9 µm) med peritrika flageller. Kan bilda sporer.
Gram +/Gram -:
 
G+
Metabolism: Obligat anaerob
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Lecithinas -, eskulinas +, tryptofanas -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
?
lactose
-
maltose
-
L-rhamnose
-
sucrose
-
L-arabinose
-
cellobiose
(+)
D-mannitol
(+)
salicin
(-)
trehalose
(-)
glycerol
?
inulin
-
raffinose
-
D-sorbitol
(-)
starch
-
Andra kolhydrater: Fruktos +, galaktos -, mannos (+), ribos -, xylos (-).
Spec. egenskaper:
Sjukdom:.
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
HästAAD, antibiotika associerad diarreDiarré och enterokolit. Riskfaktorer hos vuxna hästar är sjukhusvistelse och antibiotika behandling, men sporadiskt fall förekommer
MänniskaAAD, antibiotika associerad diarre eller CDI (Clostridiodes difficile infektion)Diarré, buksmärta, uttorkning, aptitlöshet och illamående. Pseudomembranbildning förekommer.
Smågrisar, (1-7 dagars ålder)CDI (Clostridiodes difficile infektion)Nekrotiserande kolit (tarminflammation) ibland med pseudomembranbildning.
Virulensfaktorer: Toxin A (enterotoxin) och toxin B (cytotoxin), som kodas av generna tcdA resp. tcdB.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_009089 630 4 290 252 1c + 1c 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AB075770 ATCC 9689T 1 466 11 

Taxonomi/fylogeni:
 
Endast två arter finns beskrivna inom inom genus Clostridioides, men detta genus är besläktat med genus Clostridium, som består av ca 175 arter. Många arter inom detta genus har dock visat sig vara felklassificerade och C. difficile är ett exempel på detta.
Kommentar:Är en vanligt förekommande omgivningsbakterie. Har också påvisats i animaliska livsmedel.
Referens(er): Nr 20, 33, 131
Länk: Clostridia.net
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet