Art/Underart: Clostridium tetani
Kategorier: Hemolyserande; sporbildande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: liten spole.
Artepitet: från spänning (tetanus, syftar på den spänning i muskler, som uppkommer vid stelkramp).
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Clostridia
Ordning
Clostridiales
Familj
Clostridiaceae 
Genus
Clostridium
Typstam: ATCC 19406 = CCUG 4220 = NCTC 279.
Makromorfologi (lukt):
Clostridium tetani  Clostridium tetani  
C. tetani ger en mycket tunn växt på FAA-plattor. Enskilda kolonier kan knappast observeras, men en tunn film av bakterier kan ofta anas eftersom de svärmar på fuktiga agarplattor. På torrare blodagar kan enskilda medelstora kolonier bildas (4-6 mm i diameter). Dessa kolonier är platta, halvgenomskinliga och gråaktiga med en oregelbunden kant. En tunn zon av β-hemolys kan ofta observeras runt kolonier på blodagar.
Mikromorfologi: Stora stavar (0,5-1,7 x 2,1-18,1 µm), som kan uppträda enskilt, i par eller korta kedjor. De flesta stammar är rörliga och har peritrika flageller. Bildar endosporer, som vanligen är runda och terminala. Sporerna kan också vara ovala och subterminala.
Gram +/Gram -:
Clostridium tetani  
G+ (äldre kulturer kan uppträda som G-)
Metabolism: Anaerob
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Eskulinas -, lecithinas -, tryptofanas v.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
-
lactose
-
maltose
-
L-rhamnose
-
sucrose
-
L-arabinose
-
cellobiose
-
D-mannitol
-
salicin
-
trehalose
-
glycerol
-
inulin
-
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
-
Andra kolhydrater: C. tetani bildar ej syra vid fermentering av kolhydrater.
Spec. egenskaper: Optimal tillväxttemperatur: 37°C.
Specialmedia:
Reservoir: C. tetani förekommer i jord (framför allt gödslad) och finns i tarmen hos många olika djurslag.
Sjukdom:Stelkramp
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
HästStelkramp (Tetanus)Spastisk förlamning, muskelstelhet, krampanfall, kraftig reaktion på yttre stimuli, svårt att äta, framfall av tredje ögonlocket, och slutligen förlamning av andningsmuskulaturen
NötkreaturStelkramp (Tetanus)Muskelsammandragningar, spasmer, skakningar, rak svans, upphörd vomfunktion, stela ben, kollapps
MänniskaStelkramp (Tetanus)Smärtsamma, krampliknande muskelsammandragningar med början i ansiktet ("risus sardonicus"=sardoniskt leende) och nacken, och därefter bål och extremiteter. Kramperna utlöses ofta av yttre stimuli och kan orsaka kvävning
Virulensfaktorer: C. tetani producerar två exotoxiner, tetanolysin och tetanospasmin, som är kodade av plasmidburna gener. Tetanospasmin, som är ett neurotoxin, liknar botulinumtoxin i struktur och verkningsmekanism, men de verkar på olika delar av nervsystemet. Tetanospasmin blockerar inhiberande nervimpulser genom att interferera med frisättningen av signalsubstanser (glycin och γ-aminosmörsyra) och detta i sin tur leder till en spastisk förlamning. Jfr. Clostridium botulinum.

Den letala dosen av tetanospasmin för människa har uppskattats till 2,5 ng/kg kroppsvikt. Av naturliga toxiner är endast botulinumtoxinet starkare. Tetanolysin har en lokalt nekrotiserande effekt, som kan underlätta spridning av C. tetani.

Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_004557 E88 2 799 251 1c + 1c 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X74770 NCTC 279 1 515 

Taxonomi/fylogeni:
Clostridium tetani  
C. tetani tillhör, tillsammans med ca. 80 andra Clostridium spp., kluster I, som brukar betraktas som genus Clostridium sensu stricto. Finns ytterligare ca. 100 beskrivna arter.
Referens(er): Nr 33
Länk: Botulinum + Tetanus Toxin Mechanism
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet