Art/Underart: Mycoplasmopsis bovis
Etymologi: Genus namn: liknar mykoplasma (svampformad).
Artepitet: från oxen.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Mycoplasma bovis
Taxonomi:
Fylum
Mycoplasmatota
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmoidales
Familj
Metamycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasmopsis
Typstam: Donetta = ATCC 25523 = NCTC 10131.
Makromorfologi (lukt):
Mycoplasmopsis bovis  Mycoplasmopsis bovis  
Bildar små typiska kolonier med en nippel (ser ut som ett stekt ägg), som kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Mycket små och pleomorfa
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob. Fermenterar ej glukos och hydrolyserar ej arginin. M. bovis använder organiska syror och alkoholer som energikällor.
Katalas/Oxidas:
Andra enzymer: Ureas -
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg.
Specialmedia:
Sjukdom:Pneumoni (huvudsakligen hos kalvar), mastit och artrit är de tre vanligaste sjukdomarna.
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
NötkreaturMastitMastit orsakad av M. bovis kan vara subklinisk eller mycket allvarlig. Den är ofta förknippad med förlust av mjölkproduktion och varigt eller seröst ljuversekret.
NötkreaturArtritSvullna leder, hälta, tromboser
Nötkreatur (kalvar)PneumoniÖkat näsflöde, hosta och kaseösa ("ostiga") nekroser i lungorna
NötkreaturOtitHänger med öronen, nystagmus ("ögondarrning") ansiktsförlamning, huvudlutning och skador i mellanörat
NötkreaturKerato-konjunktivitInflammation av hornhinnan och bindhinnan (röda ögon)
NötkreaturHjärnsjukdomSlöhet, blindhet, tandgnissel och nekroser i hjärnan
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP002188 DonettaT 1 003 404 1c + 1c 
Tre stammar har sekvenserats och en plasmid har hittats hos alla tre stammarna.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U02968 DonettaT 1 519 

Taxonomi/fylogeni:
Mycoplasmopsis bovis  
Mycoplasmopsis är det största släktet bland veterinärmedicinskt viktiga mollikuter och hittills har ca 55 arter beskrivits inom detta släkte. M. bovis är mycket närbesläktad med M. agalactiae. Se det fylogenetiskt trädet (Fig. 34:3) där M kan betyda Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.

.
Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införts i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 164, 171
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet