VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mesomycoplasma hyopneumoniae
Etymologi: Genus namn: mellan andra mykoplasmer (svampformade).
Artepitet: från grispneumoni.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Mycoplasma hyopneumoniae
Taxonomi:
Fylum
Tenericutes
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmoidales
Familj
Metamycoplasmataceae 
Genus
Mesomycoplasma
Typstam: J = ATCC 25934 = NCTC 10110.
Makromorfologi (lukt):
 
Bildar små atypiska kolonier som saknar en tydligt definierad nippel (ser ej ut som ett stekt ägg) och bör observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Orörliga, mycket små och pleomorfa.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob. M. hyopneumoniae är en glukosfermenterare, som sänker pH i odlingsmediet.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg.
Sjukdom:Lunginflammation (enzootisk pneumoni eller SEP)
Värddjur: Gris
Sjukdomsbild: Hosta, dålig tillväxthastighet och ibland andnöd.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_007295 0 897 405 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AE017243 JT 1 537 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 15 arter av mollikuter har beskrivits inom släktet Mesomycoplasma. Mesomycoplasma hyopneumoniae är närbesläktad med M. ovipneumoniae, M. dispar samt M. flocculare.

Observer att bokstaven M i det fylogenetiska trädet (Fig. 230:1) kan betyda Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.

Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin är på väg att införas i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 52, 164
Uppdaterad:2021-12-02

Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet