Art/Underart: Mycoplasmoides pneumoniae
Kategorier: Rörliga; huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genus namn: liknar mykoplasma (svampformad).
Artepitet: från pneumoni.
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Mycoplasma pneumoniae
Taxonomi:
Fylum
Mycoplasmatota
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmoidales
Familj
Mycoplasmoidaceae 
Genus
Mycoplasmoides
Typstam: FH = ATCC 15531 = NCTC 10119.
Makromorfologi (lukt): Bildar små och mycket typiska kolonier med en nippel (ser ut som ett stekt ägg), som kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Mycket små och flaskformade eller pleomorfa. Denna bakterie är rörlig och kan glida på ytor.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Strikt aerob (jfr. övriga mykoplasmer). Energikälla: glukos (höjer pH).
Katalas/Oxidas:?/-
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg. Optimal tillväxttemperatur: 37 °C.
Specialmedia:
Sjukdom:Atypisk pneumoni
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
MänniskaAtypisk pneumoniMilda till allvarliga symptom med feber och långdragen torrhosta
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_000912 M129 0 816 394 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
M29061 (T) 1465 

Taxonomi/fylogeni:
Mycoplasmoides pneumoniae  
Ca 10 arter har beskrivits inom släktet Mycoplasmoides. M. pneumoniae är ganska nära besläktad med M. gallisepticum. Se det fylogenetiskt trädet (Fig. 39:1) där M kan betyda: Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.

.
Kommentar:Mykoplasmer är naturligt resistent mot penicillin (och andra beta-laktamer).

Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införts i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.

Referens(er): Nr 164
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet