VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycoplasmoides pneumoniae
Kategorier: Rörliga; huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genus namn: liknar mykoplasma (svampformad).
Artepitet: från pneumoni.
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Mycoplasma pneumoniae
Taxonomi:
Fylum
Mycoplasmatota
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmoidales
Familj
Mycoplasmoidaceae 
Genus
Mycoplasmoides
Typstam: FH = ATCC 15531 = NCTC 10119.
Makromorfologi (lukt): Bildar små och mycket typiska kolonier med en nippel (ser ut som ett stekt ägg), som kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Mycket små och flaskformade eller pleomorfa. Denna bakterie är rörlig och kan glida på ytor.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Strikt aerob (jfr. övriga mykoplasmer). Energikälla: glukos (höjer pH).
Katalas/Oxidas:?/-
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg. Optimal tillväxttemperatur: 37 °C.
Sjukdom:Atypisk pneumoni
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
MänniskaAtypisk pneumoniMilda till allvarliga symptom med feber och långdragen torrhosta
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_000912 M129 0 816 394 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
M29061 (T) 1465 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 10 arter har beskrivits inom släktet Mycoplasmoides. M. pneumoniae är ganska nära besläktad med M. gallisepticum. Se det fylogenetiskt trädet (Fig. 39:1) där M kan betyda: Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.

.
Kommentar:Mykoplasmer är naturligt resistent mot penicillin (och andra beta-laktamer).

Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införts i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.

Referens(er): Nr 164
Uppdaterad:2023-03-15

Aktuellt

Mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi

För ca 2 år sedan revide­ra­des mykoplasmernas taxonomi på VetBact, eftersom en forskargrupp hade föreslagit att 5 nya genus (släkten) skulle införas tillsammans med släktet Mycoplasma. Detta fick också konsekvenser för högre taxa inom det fylum, som då kallades Tenericutes. Nu har en annan grupp av forskare föreslagit att de nya namnen ska förkastas.

Publicerad 2023-10-03. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet