VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Eperythrozoon suis
Etymologi: Genus namn: "djur" på röda blodkroppar.
Artepitet: från grisen.
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Mycoplasma suis
Taxonomi:
Fylum
Mycoplasmatota
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmoidales
Familj
Mycoplasmoidaceae 
Genus
Eperythrozoon
Typstam: Finns ej definierad.
Makromorfologi (lukt): Kan ej odlas på artificiella medier.
Mikromorfologi: Mycket små och pleomorfa
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg (liksom andra mollikuter) och koloniserar ytan på röda blodkroppar.
Sjukdom:Anemi
Värddjur: Gris
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP002525 Illinois 0 742 431 1c + 0 
Två stammar har sekvenserats och plasmider har ej påvisats.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AY492086 Guangdong 1 468 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 10 arter av mollikuter har beskrivits inom släktet Eperythrozoon. Medlemmar av detta släkte kallades tidigare för hemotropiska mykoplasmer eftersom de koloniserar ytan på röda blodkroppar. Nu bör man dock kalla dem hemotropiska mollikuter eftersom de inte längre hör till ordningen Mycoplasmatales utan ordningen Mycoplasmoidales. De är besläktade med mollikuter inom släktena Malacoplasmas, Mycoplasmoides och Ureaplasma. Man trodde länge att de hemotopiska mollikuterna var rickettsier, men genom bl.a. fylogenetiska analyser har men bevisat att de verkligen är mollikuter.

Observera att i det fylogenetiska trädet (Fig. 42:1) kallas E. felis och E. suis fortfarande för M. haemofelis resp. M. suis. Observer också att bokstaven M i trädet kan betyda Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.

Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin är på väg att införas i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 164
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet