VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Francisella tularensis subsp. holarctica
Kategorier: Zoonotisk; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den amerikanska bakteriologen Edward Francis, som har studerat tularemi.
Artepitet: refererar till Tulare "county" i Kalifornien, där sjukdomen först beskrevs hos gnagare år 1912.
Underartepitet: förekommer i alla arktiska regioner.
Betydelse:Påträffas huvudsakligen i Asien och Europa, men vid enstaka tillfällen också i Nordamerika. Denna underart är mindre virulent än subsp. tularensis.
  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Thiotrichales
Familj
Francisellaceae 
Genus
Francisella
Typstam: GIEM 503.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Kockoida eller korta orörliga stavar.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Strikt aerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Tryptofanas - (= indol -), ureas -.
Spec. egenskaper: Fakultativt intracellulär. Kan penetrera oskadad hud.
Vektor: Myggor och fästingar
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
MänniskaTularemi (harpest)Feber, huvudvärk och illamående. Lokal ansvällning (böld) vid infektionsstället och närmsta lymfknutan.
Virulensfaktorer: Kapseln kan utgöra en patogenicitetsfaktor.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_007880 LVS 1 895 994 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AJ698864 FSC 090 1 465 

Taxonomi/fylogeni:
 
Nio arter har beskrivits inom genus Francisella och detta genus är besläktat med Coxiella spp. och Legionella spp.
Bestämmelser: Harpest är anmälningspliktig i Sverige. Francisella tularensis tillhör kategori A som tänkbart biologiskt vapen enl. CDC.
Kommentar:Vanlig i Sverige. Underarten holarctica är mindre virulent än underarten tularensis.
Referens(er): Nr 25
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet