VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


 

Kontakta oss

VetBact
Avd. f. bakteriologi och livsmedelssäkerhet
Inst. f. biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF)
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Box 7009
750 07 Uppsala

Du kan kontakta oss genom att fylla i blanketten nedan. Du behöver inte uppge namn eller epostadress om du inte vill, men om du väljer att inte uppge din epostadress kan vi inte svara dig.

SLU är en statlig myndighet. Om du skickar post eller epost till oss blir det en allmän handling som i regel är offentlig. Vi registrerar och sparar alltså det du skriver till oss.

Art/Underart: Actinobacillus equuli subsp. equuli

Ämne:
Meddelande:
Title:
Namn:
Epost:
   

Aktuellt

Nya namn på taxa inom klassificeringskategorin fylum

Under oktober 2021 publicerades en artikel av A. Oren och G.M. Garrity, där man föreslår nya namn för ett antal taxa inom klassi­fi­ce­rings­kate­gorin fylum. Detta har resulterat i många diskus­sioner i sociala media om det verk­ligen var nöd­vändigt att göra des­sa änd­ringar, som har skapat förvirring bland mik­ro­biologer och andra yrkes­utövare, som kom­mer i kontakt med bakteriologi.

Publicerad 2022-09-28. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet