VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Visa alla termer

Biofilm och Quorum sensing

Biofilm och Quorum sensing

Figuren visar en schematisk bild av hur en biofilm bildas. Två olika bakteriearter (A och B) lever först planktoniskt. En av bakterierna (1), som har vidhäfningsförmåga fäster till ytan och börjar där att dela sig (2). Efter en tid har den bildat ett monolager och polysackarder (glykokalyx) börjar utsöndras (3). Så småningom börjar monolagret att växa på höjden och en koloni, som är inkapslad i glykokalix bildas (4). Detta är början till en biofilm, som kan innehålla flera olika arter av bakterier och även svampar (av typ jäst eller mögel). När biofilmen har vuxit till en viss storlek, lossnar bakterier (6) eller klumpar av bakterier, som kan fästa till nya platser och bilda mer biofilm.

Bild: Karl-Erik Johansson (BVF, SLU) - Klicka på bilden för att förstora den.

Bakterier som växer fritt i flytande medium sägs vara planktoniska, men vissa bakterier kan övergå till att växa på fasta substrat och bildar då s.k. biofilmer. Biofilmer kan finnas på levande eller döda ytor och förekommer i naturen, på material vid industriella processer och inom sjukvården. Biofilmer utgörs av populationer (en eller flera) av bakterier, som fäster till en yta och till varandra samt är inneslutna i ett nätverk (matris) av biopolymerer. Bildning av biofilm startar med att bakterier fäster på en yta med hjälp av t.ex fimbrier (pili) där de binder irreversibelt och först växer som ett monolager. Därefter bildar de flera lager och producerar någon form av biopolymer (extracellulär matris), som ofta består av samma material som kapseln, men i en lösare struktur. Biopolymeren består alltså av polysackarider och kallas glykokalyx (som kapseln). Dextran är ett exempel på en sådan polysackarid. Biofilm består av en eller flera bakteriepopulationer (arter), glykokalyx, DNA och proteiner.

En bakterieart, som inte själv kan fästa vid ytor, kan ofta fastna på andra bakteriers glykokalyx och växa i form av en biofilm. Bakterier i biofilmer är mer motståndskraftiga mot antibiotika, rengöringsmedel och fagocytos än vad planktoniska bakterier är. Bakterier (Streptococcus spp.) kan växa i form av biofilmer på tänder (= plaques), på implantat (t.ex hjärtklaffar), i plastslangar som transporterar näringsämnen mm. Hos patienter med cystisk fibros kan Pseudomonas aeruginosa växa i form av biofilm i lungorna. I en biofilm kan bakterier kommunicera med varandra genom att skicka ut kemiska signalsubstanser (quorum sensing) för att reglera genuttrycket i hela populationen.

Länk till videomontage på YouTube som rekommenderas:

Biofilm: "What Are Bacterial Biofilms?"

Quorum sensing: "Quorum sensing, bacteria talks"

Uppdaterad: 2021-01-28.


Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet