VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Kursmaterial, bakteriologi

Studenter i labbet.

Välkommen! Här finns länkar till kursmaterial. Större delen av materialet är på engelska, men en del finns även på svenska (t ex "General quiz - instuderingsfrågor om bakteriologi" och några av videoföreläsningarna).

Lab experiments in silico

Quizzes

Video lectures in English

Video lectures in Swedish

Publicerad: 2017-08-31, uppdaterad: 2021-12-16.


Aktuellt

Mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi

För ca 2 år sedan revide­ra­des mykoplasmernas taxonomi på VetBact, eftersom en forskargrupp hade föreslagit att 5 nya genus (släkten) skulle införas tillsammans med släktet Mycoplasma. Detta fick också konsekvenser för högre taxa inom det fylum, som då kallades Tenericutes. Nu har en annan grupp av forskare föreslagit att de nya namnen ska förkastas.

Publicerad 2023-10-03. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet