VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Arter och underarter

Välj en enda kategori att visa

Sökningen kan begränsas till:

  de allra viktigaste arterna
  viktiga arter
  mindre viktiga arter

Markera ett eller flera urvalskriterier:

 arter huvudsakligen av intresse inom humanmedicinen
 bakterier i djurs normalflora som ibland kan orsaka sjukdom
 zoonotiska bakterier
 hemolyserande (åtminstone vissa stammar)
 sporbildande
 rörliga
 anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Antal matchande arter/underarter etc: 44IdAntal
baspar
16S rRNA
acc-nr
rRNA
op.
Uppdaterad
    Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida874 702 402X7468192021-12-02
    Bacillus anthracis115 227 419AB190217112022-10-03
    Brucella abortus463 278 307AY51355932022-08-18
    Brucella melitensis473 294 931L2616632022-08-18
    Brucella suis483 315 175L2616932022-08-18
    Burkholderia mallei515 835 527AF11018742021-07-02
    Campylobacter coli1091 860 000M59073 2022-09-26
    Campylobacter fetus subsp. venerealis91DQ174131 2022-01-09
    Campylobacter jejuni subsp. jejuni891 641 481L1463032022-09-26
    Campylobacter lari1441 562 000L04316 2020-11-05
    Campylobacter upsaliensis110L14628 2022-09-26
    Chlamydophila abortus941 144 377D8570912020-03-05
    Chlamydophila psittaci961 171 660AB00177812021-08-10
    Clostridium botulinum, group I2023 863 450L3758582017-09-17
    Clostridium botulinum, group II2033 659 644L37592112017-09-17
    Clostridium botulinum, group III242 773 157L37590102022-10-02
    Clostridium botulinum, group IV204X68316 2017-09-17
    Clostridium chauvoei25U51843 2022-10-02
    Escherichia coli684 646 332X8072572022-09-21
    Francisella tularensis subsp. tularensis621 892 819Z2193132022-09-25
    Francisella tularensis subsp. holarctica631 895 994AJ69886432020-10-28
    Legionella pneumophila subsp. pneumophila643 397 754M5915732020-11-05
    Leptospira borgpetersenii1163 876 235AM05056922022-10-03
    Leptospira interrogans1014 627 366Z1281722020-10-28
    Leptospira kirschneri115AY631895 2020-10-28
    Listeria monocytogenes132 944 528X5615362022-09-26
    Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis54 829 781X5293412022-10-02
    Mycobacterium bovis64 345 492X55589 12020-10-28
    Mycobacterium tuberculosis94 403 837X5889012020-10-28
    Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae351 016 760M9472822021-12-09
    Mycoplasma mycoides subsp. mycoides381 211 703U2603922022-10-03
    Mycoplasmoides gallisepticum36996 422M2244122022-01-21
    Mycoplasmopsis agalactiae33877 438U4476322021-12-09
    Mycoplasmopsis meleagridis215634 182L24106 2022-01-20
    Pasteurella multocida subsp. multocida562 257 487AY07899962020-12-10
    Renibacterium salmoninarum23 155 250X5160122017-05-10
    Salmonella enterica subsp. enterica704 755 700X8068172022-09-21
    Streptococcus equi subsp. equi142 253 793EF40603262022-10-03
    Taylorella equigenitalis501 732 123DQ09955332022-09-22
    Vibrio alginolyticus82X56576 2020-01-23
    Vibrio cholerae814 033 465X7469582022-03-25
    Vibrio parahaemolyticus835 165 800X74720112020-10-28
    Vibrio vulnificus845 211 578X7472692020-10-28
    Yersinia ruckeri80AF366385 2022-04-13

Aktuellt

Nya namn på taxa inom klassificeringskategorin fylum

Under oktober 2021 publicerades en artikel av A. Oren och G.M. Garrity, där man föreslår nya namn för ett antal taxa inom klassi­fi­ce­rings­kate­gorin fylum. Detta har resulterat i många diskus­sioner i sociala media om det verk­ligen var nöd­vändigt att göra des­sa änd­ringar, som har skapat förvirring bland mik­ro­biologer och andra yrkes­utövare, som kom­mer i kontakt med bakteriologi.

Publicerad 2022-09-28. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet