VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Brachyspira alvinipulli
Kategorier: Hemolyserande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: kort spiral
Artepitet: från höna med diarré
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Serpulina alvinipulli
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetota
Klass
Spirochaetia
Ordning
Brachyspirales
Familj
Brachyspiraceae 
Genus
Brachyspira
Typstam: C1 (91-1207/C1) = ATCC 51933
Makromorfologi (lukt):
 
Bildar små (0,1-1 mm) oregelbundna kolonier, som lätt flyter ut på plattan (bakterierna "svärmar"). Ger svag hemolys på blodagar.
Mikromorfologi:
   
Är tunna, spiralformade och rörliga. Har 22-30 endoflageller (axialfilament) per cell.
Gram +/Gram -:G- (Uppträder som G -, men har en annan typ av cellvägg).
Metabolism: Anaeroba, men syretoleranta
Katalas/Oxidas:
Andra enzymer: Tryptofanas -, hippurikas +, α-galaktosidas -, β-glukosidas +
Biokemiska tester: D-ribos -
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Tarmsjukdom
Värddjur: Höns
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
EF455559 (T) 1433  

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit 7 arter inom släktet Brachyspira, som har officiellt godkända namn. Ytterligare ca 10 arter finns rapporterade, men namnen har inte blivit godkända. Några av dessa arter finns med i de fylogenetiska träden och deras artnamn skrivs inom citationstecken (se Fig. 97:5 och 6). Alla arter inom släktet Brachyspira är mycket närbesläktade, men "B. corvi", B. aalborgi och B. pilosicoli avviker significant från övriga arter.
Kommentar:Ger produktionsstörningar
Referens(er): Nr 18, 64, 70, 92
Länk: The Swedish Brachyspira, Leptospira and Treponema Group
Uppdaterad:2023-03-08

Aktuellt

Mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi

För ca 2 år sedan revide­ra­des mykoplasmernas taxonomi på VetBact, eftersom en forskargrupp hade föreslagit att 5 nya genus (släkten) skulle införas tillsammans med släktet Mycoplasma. Detta fick också konsekvenser för högre taxa inom det fylum, som då kallades Tenericutes. Nu har en annan grupp av forskare föreslagit att de nya namnen ska förkastas.

Publicerad 2023-10-03. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet