VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Streptococcus equi subsp. equi
Kategorier: Hemolyserande; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: vriden (som en kedja) kock (coccus betyder eg. bär eller korn)
Artepitet: från häst.
Underartepitet: se Artepitet.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Streptococcus equi
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Lactobacillales
Familj
Streptococcaceae 
Genus
Streptococcus
Typstam: ATCC 33398 = CCUG 23255 = NCTC 9682.
Makromorfologi (lukt):
   
Små (ca 1 mm i diameter) halvgenomskinliga kolonier efter 24 timmars inkubering vid 37 °C på blodagar. Ger (klar) beta-hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Orörliga kocker (0,6-1,0 µm) i kedjor eller par.
Gram +/Gram -:
 
G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Eskulinas v, hippurikas -, koagulas -, ureas -
Biokemiska tester: Voges-Proskauer -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
-
maltose
+
L-rhamnose
?
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
?
D-mannitol
-
salicin
+
trehalose
-
glycerol
-
inulin
-
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
+
Andra kolhydrater: amygdalin ?, ribose -
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Streptococcus equi  
Blåagar med laktos kan användas för att skilja S. equi subsp. equi, som inte jäser laktos, från S. equi subsp. zooepidemicus, som är en laktosjäsare.
Sjukdom:
 
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
HästKvarkaInfektion i övre luftvägarna (purulent rhinit), feber, hosta, förstorade regionala lymfknutor (purulent/abscederande lymfadentit) vilka trycker på luftvägarna och gör det svårt för hästen att andas, vilket har gett upphov till det engelska namnet på sjukdomen (strangles).
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_012471 4047 2 253 793 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperonSekvenslikhet
EF406032 ATCC 33398T 1 475 100% 

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 100 arter har beskrivit inom genus Streptococcus. Många arter inom genus Enterococcus har tidigare klassificerats som streptokocker och de är alltså närbesläktade. S. equi består av tre underarter, som är besläktade med S. devriesei.
Bestämmelser: Kvarka är anmälningspliktig till Jordbruksverket i Sverige.
Kommentar:Tillhör Lancefield's grupp C streptokocker.
Referens(er): Nr 28
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet