VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Campylobacter lari
Kategorier: Rörliga; huvudsakligen av humanmedicinskt intresse; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: en böjd stav.
Artepitet: från en mås.
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Campylobacter laridis
Taxonomi:
Fylum
Campylobacterota
Klass
Campylobacteria
Ordning
Campylobacterales
Familj
Campylobacteraceae 
Genus
Campylobacter
Typstam: ATCC 35221 = CCUG 23947 = NCTC 11352.
Makromorfologi (lukt):
 
Mikromorfologi: Små (0,3 x 1,7-2,4 µm) S-formade eller spiraliserade rörliga stavar.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Ureas V
Biokemiska tester: Vätesulfid (H2S) +
Fermentation av kolhydrater: Campylobacter spp. kan varken fermentera eller oxidera kolhydrater.
Spec. egenskaper: Thermotolerant. Växer ej vid 25°C, men vid 42°C.
Specialmedia:
Campylobacter lari  
Reservoir: Avföring från friska måsar, andra fåglar och hundar.
Sjukdom:Kan ge enterit hos människa.
Värddjur: Människa
Sjukdomsbild:
Diagnostik:Direktodling på selektiva substrat eller selektiv odling efter anrikning. Konfirmering genom MALDI-TOF, PCR eller andra molekylärbiologiska metoder. Biokemiska tester kan också användas för konfirmering.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NZ_AAFK00000000 RM2100 1 562 000 1c + 1c 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
L04316 (T) 1459  

Taxonomi/fylogeni:
 
Mer än 40 arter inom genus Campylobacter är beskrivna och några av dessa är uppdelade i underarter. Detta genus är närmast besläktade med följande genera: Sulfurospirillum, Arcobacter och Helicobacter. C. lari är nära besläktad med C.jejuni, C. hyointestinalis, C. fetus och C. coli.
Bestämmelser: Fynd av termotoleranta Campylobacter hos slaktkyckling är anmälningspliktiga till Jordbruksverket och Länsstyrelsen.

I Sverige är humana campylobacterinfektioner anmälningspliktiga till Folkhälsomyndigheten.

Uppdaterad:2023-03-22

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet