VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Neisseria gonorrhoeae
Kategori: Huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genusnamn: Uppkallad efter Albert Neisser, som upptäckte smittämnet för gonorré i var från en patient år 1889.
Artepitet: från gonorré.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Betaproteobacteria
Ordning
Neisseriales
Familj
Neisseriaceae 
Genus
Neisseria
Typstam: ATCC 19424 = CCUG 26876 = NCTC 8375.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Orörlig kocker (0,6-1,0 µm i diameter), som ofta uppträder i par och liknar kaffebönor till formen.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Tryptofanas -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
-
maltose
-
L-rhamnose
?
sucrose
-
L-arabinose
?
cellobiose
?
D-mannitol
?
salicin
?
trehalose
?
glycerol
?
inulin
?
raffinose
?
D-sorbitol
?
starch
?
Obs! Neisseria spp. producerar syra från kolhydrater genom oxidation, ej fermentation.
Andra kolhydrater: Fruktos -, mannos -.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Gonorré
Värddjur: Människa
Sjukdomsbild: Gulaktiga och illaluktande flytning samt smärta vid urinering. Man kan även få ont i halsen. Inkubationstiden är ca. en vecka.

Obehandlad gonorré kan leda till mycket svåra komplikationer.

Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_011035 NCCP11945 2 232 025 1c + 1c 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X07714 NCTC 83785 1 544 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 30 arter har beskrivits inom genus Neisseria, som är besläktat med genus Burkholderia och Taylorella.
Bestämmelser: Enligt smittskyddslagen är man i Sverige skyldig att omedelbart söka läkarvård om man misstänker att man har blivit smittad av gonorré.
Kommentar:Trivialnamn: gonokock

N. gonorrhoeae utvecklar ofta resistens mot ett visst antibiotikum inom några år efter det att detta antibiotikum har börjat användas för gonorréterapi. Vissa N. gonorrhoeae-stammar uppvisar både kromosom- och plasmidburna resistensmekanismer mot penicillin, tetracyklin, spektinomycin och fluoroquinoloner respektive penicillin och tetracyklin. Man har påträffat sådana stammar i bl.a, Frankrike, Japan och Spanien.

I Sverige ser man mycket allvarligt på resistensproblematiken och man varnar för överanvändning av antibiotika inom både human- och veterinärmedicin.

Uppdaterad:2023-03-22

Aktuellt

Mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi

För ca 2 år sedan revide­ra­des mykoplasmernas taxonomi på VetBact, eftersom en forskargrupp hade föreslagit att 5 nya genus (släkten) skulle införas tillsammans med släktet Mycoplasma. Detta fick också konsekvenser för högre taxa inom det fylum, som då kallades Tenericutes. Nu har en annan grupp av forskare föreslagit att de nya namnen ska förkastas.

Publicerad 2023-10-03. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet