VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Visa alla odlingsmedia

Brillians-Listeria-agarmedium

Användning:

Platta utan respektive med bakteriekolonier.

Bild A visar en en platta innehållande Brilliance™ Listeria Agar före odling. Bild B visar samma sorts platta på vilken Listeria monocytogenes har odlats vid 37°C under 48 timmar.  Observera den ovanliga färgen på kolonierna och den grumliga zonen, som bildas runt dessa kolonier. Klicka på bilden för en förstoring (visas i nytt fönster/flik).

Bild: Karl-Erik Johansson (BVF, SLU) och Lise-Lotte Fernström (BVF, SLU).

Brilliance™ Listeria Agar från Oxoid kallades tidigare Oxoid Chromogenic Listeria Agar (OCLA) och det är ett odlingsmedium, som används för isolering, räkning och preliminär identifiering av Listeria spp. och Listeria monocytogenes, som har isolerats från livsmedelsprover.

Mediet innehåller:

  • pepton (innehåller aminosyror och peptider)
  • jästextrakt (innehåller peptider, sockerarter, mineraler och B-vitaminer)
  • NaCl (bidrar till den osmotiska balansen)
  • natriumpyruvat
  • LiCl
  • maltos (kolkälla)
  • X-glukosid kromogen blandning
  • agar (gelébildande substans)
  • vatten

Mediets slutliga pH skall vara 7,2.

Mediet ska sedan blandas med två olika supplementlösningar.  Den ena lösningen innehåller antibiotika (nalidixinsyra, polymyxin B, ceftazidim och amfotericin). Den andra lösningen innehåller lecithin.

Övriga kommentarer:

Medlemmar av släktet Listeria har ett β-glukosidas, som klyver X-glukosiden till en blågrön produkt. Andra bakterier, som har ett β-glukosidas inhiberas av de antibiotika, som finns i mediet. L. monocytogenes och patogena stammar av Listeria ivanovii har ett lecithinas, som spjälkar lecithin till fosfokolin och en diglycerid. Diglyceriden är olöslig och om bakterien, som odlas på Brilliance Listeria Agar, har ett lecithinas, så bildas det en grumlig zon runt kolonierna på grund av utfälld diglycerid.

Uppdaterad: 2018-05-09.


Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet