Art/Underart: Yersinia ruckeri
Kategorier: Hemolyserande; i normalfloran; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den franske bakteriologen A.J.E. Yersin, som år 1894 först isolerade den bakterie vilken orsakar pest.
Artepitet: uppkallad efter R.R. Rucker, som studerade rödmunsjuka och dess orsak.
Betydelse:Sjukdomen har påvisats hos odlad fisk i Sverige sedan 1985 och har under de senaste åren även påvisats hos vild fisk.
  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacterales
Familj
Yersiniaceae 
Genus
Yersinia
Typstam: ATCC 29473 = CCUG 14190 = NCTC 12986
Makromorfologi (lukt): Små (0,5-1 mm i diameter) gråvita kolonier
Mikromorfologi: Rörliga stavar (1 x 2-3 µm) med peritrika flageller
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Tryptofanas - och ureas -
Fermentation av kolhydrater: Glukos(gas) -, Mannitol +, Rhamnos -, Sorbitol - och Sucrose-. Jfr. andra Yersinia spp.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Vektor: Vissa andra fiskarter
Sjukdom:Rödmunsjuka (ERM) eller yersinios
Värddjur: Söt- och saltvattensfiskar, särskilt laxartade fiskar
Sjukdomsbild: Subkutana blödningar runt mun, på fenorna och i ögonen samt på inre organ
Virulensfaktorer: Bildar en s.k. siderofor (för järnupptag), som kallas ruckerbaktin.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF366385 ATCC 29473T 1 461  

Taxonomi/fylogeni:
Yersinia ruckeri  
Inom genus Yersinia har 20 arter beskrivits, samtliga tillhör familjen Enterobacteriaceae.
Kommentar:ERM är anmälningspliktig.
Referens(er): Nr 174
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet