VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Yersinia ruckeri
Kategorier: Hemolyserande; i normalfloran; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den franske bakteriologen A.J.E. Yersin, som år 1894 först isolerade den bakterie vilken orsakar pest.
Artepitet: uppkallad efter R.R. Rucker, som studerade rödmunsjuka och dess orsak.
Betydelse:Sjukdomen har påvisats hos odlad fisk i Sverige sedan 1985 och har under de senaste åren även påvisats hos vild fisk.
  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacterales
Familj
Yersiniaceae 
Genus
Yersinia
Typstam: ATCC 29473 = CCUG 14190 = NCTC 12986
Makromorfologi (lukt): Små (0,5-1 mm i diameter) gråvita kolonier
Mikromorfologi: Rörliga stavar (1 x 2-3 µm) med peritrika flageller
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Tryptofanas - och ureas -
Fermentation av kolhydrater: Glukos(gas) -, Mannitol +, Rhamnos -, Sorbitol - och Sucrose-. Jfr. andra Yersinia spp.
Spec. egenskaper:
Vektor: Vissa andra fiskarter
Sjukdom:Rödmunsjuka (ERM) eller yersinios
Värddjur: Söt- och saltvattensfiskar, särskilt laxartade fiskar
Sjukdomsbild: Subkutana blödningar runt mun, på fenorna och i ögonen samt på inre organ
Virulensfaktorer: Bildar en s.k. siderofor (för järnupptag), som kallas ruckerbaktin.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF366385 ATCC 29473T 1 461  

Taxonomi/fylogeni:
 
Inom genus Yersinia har 20 arter beskrivits, samtliga tillhör familjen Enterobacteriaceae.
Kommentar:ERM är anmälningspliktig.
Referens(er): Nr 174
Uppdaterad:2023-03-29

Aktuellt

Mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi

För ca 2 år sedan revide­ra­des mykoplasmernas taxonomi på VetBact, eftersom en forskargrupp hade föreslagit att 5 nya genus (släkten) skulle införas tillsammans med släktet Mycoplasma. Detta fick också konsekvenser för högre taxa inom det fylum, som då kallades Tenericutes. Nu har en annan grupp av forskare föreslagit att de nya namnen ska förkastas.

Publicerad 2023-10-03. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet